เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก 1ก.ก

คุณสมบัติสินค้า:

เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ สำหรับอุดหยุดน้ำไหล เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ ใช้ผสมน้ำ เพื่ออุดรอยรั่วซึมของน้ำ ก่อตัวเร็ว ให้กำ ลังสูงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้หยุดทางน้ำ ไหลได้ทันที และสามารถ ใช้อุดรอยรั่วใต้น้ำ ได้ ยังเหมาะกับการอุดประสานรอยต่อระหว่างคอนกรีตและเหล็ก

Share

Share

เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ สำหรับอุดหยุดน้ำไหล

คุณสมบัติเด่น

• ใช้งานง่าย เพียงผสมกับน้ำ สะอาด

• แห้งเร็ว และให้กำ ลังสูง

• เซ็ทตัวภายใน 30 – 120 วินาที หลังจากผสม

• ใช้อุดหยุดน้ำ ไหลได้ทันที

• ไม่หดตัว ไม่แตกล่อน

 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ ใช้ผสมน้ำ เพื่ออุดรอยรั่วซึมของน้ำ

ก่อตัวเร็ว ให้กำ ลังสูงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้หยุดทางน้ำ ไหลได้ทันที และสามารถ

ใช้อุดรอยรั่วใต้น้ำ ได้ ยังเหมาะกับการอุดประสานรอยต่อระหว่างคอนกรีตและเหล็ก

 

ปริมาณการใช้งาน    ขึ้นอยู่กับขนาดของรอยรั่ว

ขนาด  ถังละ 1

การเตรียมพื้นผิว

1. ทำ ความสะอาดบริเวณที่จะทำ การอุด ให้ปราศจากสิ่งสกปรก คราบน้ำ มัน โคลน

 เศษไม้ เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

2. ถ้าเป็นงานอุดใต้น้ำ ดูให้บริเวณที่จะอุดสะอาด ไม่มีตระไคร่น้ำ หรือสาหร่ายเกาะอยู่

3. รอยรั่วที่จะอุดควรมีขนาดอย่างน้อย 1 นิ้ว กรณีที่เป็นรอยรั่วเล็กๆ ให้กระเทาะผิว

 คอนกรีตเปิดรอยรั่วเป็นร่องรูปตัว”V”

4. หากพื้นผิวบริเวณที่จะอุดไม่เปียกชื้น ให้ราดน้ำจนชุ่มก่อน

การผสม

1. ให้แบ่งผสม เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก ปริมาณที่เพียงต่อการอุดแต่ละครั้ง

2. ผสม เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก 4 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยประมาณ ทั้งนี้ให้ส่วน

 ผสมยังคงหมาดๆ ก่อนนำ ไปใช้งาน

 ** สำ หรับงานอุดใต้น้ำ ให้ผสมน้ำ น้อยลง

3. ปั้นส่วนผสมให้เป็นก้อน รูปร่างตามรอยรั่วที่จะอุด

Powered by MakeWebEasy.com